Kierownik budowy

Oferujemy usługi prowadzenia budowy w zakresie:

– kierownika budowy,

– inspektora nadzoru,

– nadzoru autorskiego,

– doradztwa technicznego.

Przydatne informacje:

Uzyskanie dziennika budowy

Druki ustanowienia kierownika budowy, rozpoczęcia budowy