Galeria

Stopniowo wdrażamy do naszym biurze technologię BIM (Building Information Modeling) z modelami trójwymiarowymi. Oprogramowanie to usprawnia to proces projektowy. Jest to nowoczesny sposób projektowania, o którego zaletach szerzej można przeczytać w różnych artykułach prasowych. Aktualnie wykorzystujemy je do wykonywania modeli i rysunków skomplikowanych zbrojeń. Liczymy, że już w 2021roku  większość naszych projektów będzie wykonywana w ten sposób.


Jeśli otrzymamy od architekta model budynku zaimportowany z programów Revit, SkechUp, Arkadia itp. jesteśmy w stanie go wykorzystać w swojej pracy, a na kolejnym etapie utworzyć własny model konstrukcji i go odesłać. Wynikiem takiego działania jest spójna dokumentacja i większa możliwość wychwycenia kolizji.

Dla klientów i wykonawców poza tradycyjną dokumentacją 2D papierową i elektroniczną, przesyłamy model 3D, który można otworzyć w darmowych programach jak Adobe Reader (PDF 3D) lub Bim Vision (IFC). Poniżej zamieszczamy przykładowe modele do pobrania wraz z odnośnikiem do darmowego programu.
Modele te umożliwiają:
– oglądanie konstrukcji z dowolnej strony wraz z ustawieniem oświetlenia,
– tworzenie przekroju w dowolnej płaszczyźnie,
– włączanie i wyłączanie poszczególnych prętów,
– wykonanie dokładnego pomiaru odległości pomiędzy elementami,
– możliwość pokazania ułożenia prętów etapami.

Szczegóły możliwości programu oraz instrukcja na stronie producenta:

Przeglądarka IFC

Przykładowe modele do pobrania:

Konstrukcja zbrojenia łącznika między budynkami PDF 3D

Budynek gospodarczy model architektoniczny PDF 3D

Zbrojenie fundamentu elektrowni wiatrowej IFC

Konstrukcja zbrojenia schodów wraz ze stropem IFC

Zbrojenie stropu monolitycznego domku jednorodzinnego IFC

Konstrukcja zbrojenia łącznika między budynkami IFC

Poniżej również przedstawiamy przykładowe rysunki, obliczenia naszych projektów.