Nasi projektanci

Nasi projektanci:

mgr inż. Adrian Szałkowski – właściciel firmy – projektant konstrukcji budowlanych.

Absolwent dziennych studiów na Politechnice Warszawskiej kierunek budownictwo i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem budowy od 2009roku, m.in. jako kierownik robót żelbetowych na budowie Stadionu Narodowego oraz kierownik budowy hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 9tys. m². Doświadczenie związane z projektowaniem budynków od 2013roku. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania budową bez ograniczeń uzyskane w 2012roku.

 

mgr inż. Mariusz Semba– asystent projektanta, kierownik budowy, inspektor nadzoru.

Absolwent dziennych studiów na Politechnice Wrocławskiej na kierunku budownictwo i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku zarządzanie dla inżynierów. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania budową bez ograniczeń uzyskane w 2016roku. Obecnie sprawuje funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru na kilku budowach w okolicach Kępna. Tel. 888-459-079.

 

mgr inż. Łukasz Stawicki – asystent projektanta, inspektor nadzoru.

Absolwent zaocznych studiów na Politechnice Warszawskiej na kierunku budownictwo, doktorant ww. kierunku. Doświadczenie związane z prowadzeniem budowy od 2006roku, m.in. jako dyrektor kontraktu w firmie podwykonawczej przy robotach żelbetowych na budowie Stadionu Narodowego oraz kierownik robót budowy Galerii Wisła w i hali sportowej Orlen Arena w Płocku. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania budową bez ograniczeń uzyskane w 2011roku oraz w specjalności mostowej bez ograniczeń uzyskane w 2013roku.